براکت

تولید و نصب انواع براکت :

براکت به عنوان یک سکوی موقت اما مستحکم و پایدار جهت انجام عملیات قالب بندی در ارتفاع می باشد.